Om band

Att spela musik i ett band eller i en grupp är något vi gjort i alla tider och i alla kulturer. Till och med i de allra första civilisationerna har ma

Read More

Olika typer av band

Det finns många olika typer av band och olika benämningar och det kan vara svårt att hålla isär begreppen. Därför kommer här en kort genomgång på olik

Read More

Band i olika genrer

Allt eftersom att musiken har utvecklats så har även bredden på olika genrer gjort det vilket har resulterat i att det finns massor av olika band som

Read More

Utländska band

Mycket av den musik som vi lyssnar på idag kommer inte från Sverige utan från resten av världen. Vi börjar med att gå igenom några av världens mest kä

Read More