Allt fler väljer e-cigg före traditionella cigaretter och dessutom helt utan nikotin. Ofta som ett sätt för att trappa ner på vanlig tobakskonsumtion. Men frågan många funderar kring är om det är lagligt att använda vapeprodukter utan nikotin på konsert. Eftersom e-cigg, både vape med och utan nikotin, är relativt nytt är det inte helt lätt att veta vad som gäller.

Lagen om tobak och liknande produkter

I Sverige är det den vanliga svenska tobakslagen som omfattar e-cigaretter, oavsett om det är vape utan nikotin eller med nikotin. För rör det sig om e-cigaretter med nikotinfria vätskor finns nämligen bestämmelser i samma lag.

Utöver konkreta bestämmelser om hur vape utan nikotin får användas i samhället beskriver lagen även Folkhälsomyndighetens ansvar. Institutionen har nämligen rätt att förbjuda e-cigaretter om det skulle visa sig att produkterna utgör en stor hälsorisk. Det gäller dels e-cigaretten som sådan, dels påfyllningsbehållaren som innehåller nikotinvätska eller vape utan nikotin.

Rökfria miljöer

Eftersom vape utan nikotin också faller in under lagen om tobak och liknande produkter gäller även bestämmelserna om rökfria platser. Det innebär att du inte får använda vapeprodukter på allmänna platser, vilket en konsert är att beskriva som. I vissa fall har en konsertarrangör möjlighet att erbjuda anpassade platser för att röka vape.

Skulle det däremot röra sig om någon form av konsert eller musikspelning på privat egendom ser bestämmelserna annorlunda ut. Du får nämligen använda vape med eller utan nikotin i din egen bostad såvida det inte är ett så kallat ”allergiboende”.