Spelar du i ett band av något slag? Har du då tänkt på att ett band faktiskt ofta är ett företag och behöver behandlas som ett sådant? Myten om sex, drugs and rock’n roll har gjort att de som spelar i band sällan tänker på företagarbiten av det hela. Istället hoppas man att allt ska ordna sig av sig själv. Så behöver det inte vara. Läs vidare för att ta reda på hur egenkontroll kan hjälpa dig och ditt band.

 

Vad är egenkontroll

 

Kanske har du aldrig hört ordet egenkontroll i samband med företagande. Då kan du här läsa om vad det innebär. När man driver ett företag är det viktigt att man har en bra arbetsmiljö och att regler och lagar efterlevs. Genom att själv efter punkter kontrollera att företaget sköts korrekt kan man utföra en så kallad egenkontroll. Då prickar man av olika punkter och undersöker hur de fungerar. Skulle det vara något som felar kan man snabbt åtgärda problemet.

Därför är egenkontroll viktigt för bandet

Att driva ett band innebär inte bara att spela och få betalt. Inkomster ska till exempel bokföras korrekt. En punkt i egenkontrollen kan vara att undersöka hur de ekonomiska medlen sköts. Undersöker ni inte detta finns det en risk att ni faktiskt gör fel, något som i värsta fall kan vara straffbart.

I ett band ingår också flera medlemmar med olika viljor. Genom att ha en klar struktur på organisationen kan ni undvika att missförstånd och osämja uppstår, något som är viktigt för bandets fortlevnad. Visst kan det låta torrt och byråkratiskt med egenkontroll när allt man vill göra är att spela och glädja människor. Fördelen med att göra en sådan är dock att ni alla kommer att trivas bättre vilket gör att ni troligen också kommer att spela tillsammans längre.

Viktigt att tänka på vid egenkontroll

När ni ska göra en egenkontroll är det viktigt att tänka på några punkter. Först och främst bör ni avgöra vilka områden i verksamheten som ni vill kontrollera. Det kan till exempel vara ekonomi, hur ni ska göra om en medlem i bandet drabbas av sjukdom och arbetsmiljö . Sedan måste ni också bestämma hur ofta ni ska göra en egenkontroll. Detta varierar mellan olika verksamheter, men en gång om året är ett bra riktmärke. När ni gör den här typen av kontroll ska den också dokumenteras. Ni behöver därför bestämma vem som ska ansvara för dokumentationen och hur resultatet ska presenteras för de andra bandmedlemmarna. För att egenkontrollen ska föra någon nytta med sig behöver den också uppföljning där ni kommer fram till vilka förbättringar ni behöver göra. När ni testar en förbättring ska den utvärderas efter ett tag. Ni bestämmer då om det var en bra eller dålig förbättring.

Sist men inte minst är det viktigt att ha ett klart syfte med er egenkontroll. Vad vill ni att den ska leda till? Mål kan vara att bandet ska skötas korrekt, att ni ska undvika missförstånd eller att ni ska bli mer sammansvetsade som grupp.

Band