K-pop står för koreansk popmusik och är en genre som har blivit så stor att den kräver ett eget inlägg. Genren uppkom i slutet av 1990 talet i Sydkore