Om band

Att spela musik i ett band eller i en grupp är något vi gjort i alla tider och i alla kulturer. Till och med i de allra första civilisationerna har ma

Read More

Olika typer av band

Det finns många olika typer av band och olika benämningar och det kan vara svårt att hålla isär begreppen. Därför kommer här en kort genomgång på olik

Read More

Band i olika genrer

Allt eftersom att musiken har utvecklats så har även bredden på olika genrer gjort det vilket har resulterat i att det finns massor av olika band som

Read More

Utländska band

Mycket av den musik som vi lyssnar på idag kommer inte från Sverige utan från resten av världen. Vi börjar med att gå igenom några av världens mest kä

Read More

K-pop band

K-pop står för koreansk popmusik och är en genre som har blivit så stor att den kräver ett eget inlägg. Genren uppkom i slutet av 1990 talet i Sydkore

Read More

Svenska band utomlands

I Sverige har vi många band att vara stolta över och i den här delen går vi igenom några svenska band som även nått utanför Sveriges gränser.
The spot

Read More

Svenska band

Sedan har vi de band som främst sjunger på svenska och har sin största publik i Sverige som vi härmed lägger vårt fokus på.
Vi börjar med våra älskade

Read More