Att spela musik i ett band eller i en grupp är något vi gjort i alla tider och i alla kulturer. Till och med i de allra första civilisationerna har man spelat musik.

Ordet band kommer från franskans ord bande som betyder trupp eller skara. Ordet används för att beskriva en grupp människor som tillsammans spelar och framför musik. Första gången som ordet band finns dokumenterat för att beskriva en musikalisk grupp är i 1600-talets England då termen användes för att beskriva en grupp bestående av 24 violinister som var en del av den dåvarande kungen Charles den II’s hov. Bandet kallades för the kings band.

Bandens historia

Det sägs att musikaliska band har sitt första ursprung i Tyskland kring 1400-talet där man i grupp framförde musik på instrumenten oboe och fagott. Tyska grupper strålade samman med utländska grupper vilket gjorde att band som främst bestod av blåsinstrument spreds vidare ut i världen.

Kring slutet av 1700-talet fick den turkiska musiken en större popularitet eftersom banden bestod av fler instrument. I turkiska band kring den tiden kunde banden bestå av instrument som cymbaler, flöjter, trianglar och stora trummor. På engelska kallas den typen av musik för jannisary och inspirerade till att fler började att spela i band. Men musiken inspirerade också stora kompositörer som Haydn, Mozart och Beethoven.

Musiken fortsatte att utvecklas och i slutet av 1700-talet hade utvecklingen av blåsinstrument gått framåt. Särskilt under den franska revolutionen då det framfördes musik för stora grupper utomhus. Då kunde banden bestå av upp till 2000 musiker. I Berlin kring år 1838 samlades ett band bestående av 200 trummisar och 1000 blåsinstrument för att spela för den ryska tsaren.

I England på 1800-talet började blåsinstrumenten att ersätta kyrkomusiken men också den musik som spelades av gatumusikanter. Att bilda band var något som vid den här tiden uppmuntrades av arbetsgivare inom industribranschen. Med industrialiseringen kom utvecklandet av många instrument.

Några av de tidigaste blåsorkestrarna hette Stalybridge old band, gruppen formades i England år 1814. Ett annat mer känt band från 1800-talet är bandet Besses ’o the barn som bildades år 1853. Många band bildades för att representera byar, städer, fabriker, sociala grupper och religiösa sammanhang.

Att tävla i musik är något som band har gjort sedan början av 1900 talet vilket kulminerade i national brass band festival. Men innan dess hade bland annat frälsningsarmén hållit i bandtävlingar.

Patrick Sarsfield Gilmore var en hyllad musiker som levde mellan 1829 och 1892 i USA. Han var en framgångsrik musiker som hade ett hyllat och eftertraktat band som många musiker tävlade om att få spela i. En annan framgångsrik kompositör från den här tiden är John Philip Sousa som föddes 1854 och är upphovsmannen till bland annat stars and stripes forever och var bandledaren över marinen.