När det ska anordnas en fest är det mycket att tänka på och förbereda inför.