Att spela musik i ett band eller i en grupp är något vi gjort i alla tider och i alla kulturer. Till och med i de allra första civilisationerna har ma